Çocuklarda Kaygı Bozuklukları

 Çocuklarda Kaygı Bozuklukları

Kaygı bozukluğu olan çocuk, yalnız kalma ve terk edilme korkusu yaşayabilir. Çocukluk döneminde yaşanan travmatik olaylar da hastalığa zemin hazırlayan etkenlerdendir.

Çocukların yaşadıkları veya yakın gelecekte yaşamayı bekledikleri değişiklikler ve belirsizlik halleri için duydukları korkular çocuk ve ergenlerde görülen kaygı bozukluklarının temelidir. Çocuk ya da ergen kendisi ve sevdiklerinin yaşam düzenlerinin sarsılacağına veya kendisi veya sevdikleri için beklentileri karşılayamayacağına, geçmişte yaşadığı olumsuz bir deneyimin (istismar mağduru olma, terk edilme) tekrarlanacağına dair endişe yaşayabileceği gibi özel durum ve nesnelere (hayvanlar, kapalı yer, yükseklik vb.) dair korkular da geliştirebilir.
Beğenilmeme düşüncesi…
Bazen çocuklarda yanlış ve saçma olduğunu bildiği halde olumsuz düşüncelerini durdurmak için bir takım tekrarlayıcı davranışlar yapma eğilimi görülebilir. Özellikle ergenlikte bir gruba ait olamama, kabul görmeme, yalnız kalma korkusu belirgin biçimde görülebilir. Buluğ çağına girilmesiyle beraber, karşı cins tarafından beğenilme isteği ağır basar ancak beğenilmeme korkusu ergeni zorlayabilir. Ülkemizde mevcut eğitim sistemi dahilinde başarı sınavlarla ölçüldüğünden, “sınav” yalnızca çocuk ve ergenlerde değil ailelerde de dikkat çeken bir kaygı kaynağıdır. Kaygı bozukluğu yaşayan çocuk veya ergen hiçbir nedene bağlanamayan bir “iç sıkıntısı ve huzursuzluk” yaşayabilir ve bundan bahsedebilir. Küçük çocuklarda uyku, beslenme ve tuvalet alışkanlıklarındaki değişiklerle, ifade güçlüğüne bağlı yaşanan huzursuzluk, hırçınlık ve sinirlilik hali belirgindir. Okul çocuklarında ders başarısı düşer, uyku ve iştah sorunları yaşar. Ergenlerde ders başarısında düşme, öz bakımın ihmali, ergenlik döneminin özelliği olan hırçınlık ve karşı gelme davranışlarının daha yaygın ve şiddetli olması kaygı bozukluklarının belirtileri arasındadır.
‘Geçer’ demeyin
Çocukluk döneminde “normal” kabul edilen korkular ileri dönem kaygı bozukluğu sebepleri olabilir. Çocuğun ve ailesinin güvenliğini sarsacak her türlü travmatik- olumsuz durum (istismar mağduru olma, hastalık, vefat, doğal afetler, sevdiklerinden ayrı kalma vb.) kaygı bozukluğuna alt yapı oluşturabilir.

Psikolog A. Çiğdem Erkunt

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir