Böbrek Taşından Kurtulma Yolları

Böbrek Taşından Kurtulma Yolları

Böbrek taşından kurtulmanın çeşitli yolları var. Önemli olan tedaviden sonra dikkatli yaşamak. Çünkü taşlar yeniden oluşabilir ve hayatınız bir kez daha zindan olabilir….
Taşların oldukça önemli bir kısmı (özellikle 0.5 cm.’den küçük çaptaki) kendiliğinden düşmektedir. Tedavi planı; taşların bulundukları yere (böbrek, idrar kanalı, idrar torbası) sayısına veya çapına bağlı olarak değişmektedir. Yakın zamanlara kadar açık ameliyatlar çok yaygın olarak uygulanırken, teknolojideki gelişmeler sayesinde taş kırma işleminin yanı sıra modern kapalı ameliyatlar (hastanın vücudunda herhangi bir kesi yapmadan) da uygulamaya girmiş ve tedavi hastalar için zor olmaktan çıkmıştır. Hastalar daha kısa süre hastanede yatarak, hızla günlük aktivitelerine dönebilmektedir.

BAŞLICA YÖNTEMLER
* Konservatif gözlem:
Kendiliğinden düşebileceği düşünülen taşların tedavisinde, konservatif gözlem denilen yöntem uygulanabilir.
* Çözündürücü ajanlar: Bu ajanların etkinliği; taş yüzeyinin alanına, taşın tipine, yıkama sıvısının hacmine ve uygulama yöntemine bağlıdır.
* Beden dışı şok dalgaları ile taş kırma: Vücut dışında ses ile oluşturulan şok dalgalarının, vücut içindeki taşa odaklanarak taşın kırılması işlemidir.
* Üreterorenoskopi ile taş alınması: Hastanın vücudunda herhangi bir kesi yapmadan, idrar yolunun içine bir kamera sistemi ile girilerek böbreğe kadar ulaşılan ve bu şekilde taşın ya kırılarak veya bütünüyle alındığı yöntemdir.
* Perkütan nefrolitotomi: Böbreğin bulunduğu bölgeden çok küçük bir kesi yapılarak kameralı sistem ile direkt böbrek içine girilerek taşın gözlendiği ve kırılarak vücut dışına çıkartıldığı yöntemdir.
* Açık taş cerrahisi: Yapılan cerrahi kesinin büyüklüğü nedeniyle ortaya çıkabilecek komplikasyonlar, yukarıda belirtilen tekniklerin başarısı, bu yöntemi oldukça nadir kullanılan bir yöntem haline getirmiştir. Ekipmanı yeterli olan ve bu konuda deneyimli üroloji kliniklerinde, açık böbrek taşı cerrahisi oranı yüzde 1’lere kadar gerilemiştir.
Medicana Çamlıca Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Tansu Güdelci anlatıyor…

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir